Történelem

01hét 2018.12.30.-2019.01.06.Vízkereszt i.8.h. .Kezdetek

fatemplom

Az első görögkatolikus fatemplomról kevés adatunk van: Monasterli Demeter esperes építtette és 1690-ben Johannes Josephus De Camillis püspök Szent Miklós főpap tiszteletére szentelte fel. Az 1740-ben épített második fatemplomról sem tudunk sokat: az 1747-es összeírás szerint a második fatemplom kényelmes, zsindellyel fedett épület volt, liturgikus felszerelése nem volt túl bőséges. 1751-ben az iratok még a fatemplomot említik még. De már az 1757-ben elkészült kőtemplomról bizonyos, hogy nem a régi helyére, hanem melléje épült, amit 1790-ben átépítettek.

1900-1990

templ1b

Melles Emil idejében kezdtek hozzá az életveszélyessé nyilvánított templom átépítéséhez. Az 1899 február 19-én tartott közgyűlésen még nem tudták eldönteni, hogy új templomot építsenek, vagy inkább a régit bővítsék. Az új templom megáldásával Melles Emil főesperes lelkészt bízták meg.

1990-2000

templ4

1990-ben a hívek növekvő létszáma miatt a templom bővítése újra esedékessé vált, amit id. Pallai Béla parókus kezeményezett és irányított. 1995 június 4-én, Pünkösd ünnepén ünnepélyes alapkőletételre került sor. 1995 júniusban már az alapok kiásását elkezdték, októberre pedig készen volt az altemplom födéme is. 1996 májusában a fölmenő falak rakásához láttak és júliusban a kupola szerkezetének az előkészítésén dolgoztak, októberben a zsaluzat kiépítése és a beton váz kiöntése kovetkezett.A kupolára a keresztet 1997 áprilisában húzták föl.

2000-től napjainkig

Kép041

Az 1900-ban készült baldachinos főoltárt áthelyezték az új szentélybe. A szentély és a hajók ablakaiba új, színes üvegablakok készültek. A régi templom szentélye helyére Mária kápolnát alakítottak ki és 2006-ra teljesen felújították. Vele szemben pedig keresztelőkápolnát alakítottak ki, amelyben vörösmárvány keresztelő medencét helyeztek. Az ikonosztáziont2007-ben emelték, Terdik Szilveszter művészettörténész tervei alapján, igazodva az új templom stílusához és alapul véve az ikonosztáz az 5. és 6. századi legõsibb formáit. A festési munkálatokat a KAZEIN KFT., templomfestésre szakosodott cég végezte, akik kellő hozzáértéssel készítették elő a falakat az ikonok megfestéséhez is. A szentélyben, valamint a templomhajóban végig a fal mentén új széksor is készült, restaurálták a szószéket, a tetrapodot, a baldachint, új térdeplőket és főpapi trónus ékesíti a templomot. A templom 2008-2009 között készült falfestményeit, Makláry Zsolt, sárospataki festőművész és ikonfestő festette. A szigorú művészi és egyházi előírások betartásával készült ikonfreskók hűen tükrözik a bizánci hagyományokat.