Hirek

HALOTTAK NAPJA 2020.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves Testvérek!

Sajnos a járványügyi helyzet folyamatosan romlik, a fertőzés veszélye egyre nagyobb.

Közeledik a Halottak napja. Ilyenkor még azok is elmennek szeretteik sírjához, akiknek évközben erre nincs lehetőségük

A sírhelyhez mindenki kimehet a járványügyi előírások betartásával. Ott, ha megengedett lesz, a következő időpontokban lesz köszös megemlékezés elhuntjainkért

NOVEMBER 1.ÉN

MÁTYÁS KIRÁLY  útcai temetőben:12:00 órakkor a Vasárnapi Szenliturgia után.

És ugyancsak Vasárnap a MAGYAR útcai temetőben:14:00 órai kezdettel.

Akár ha mehetünk, vagy sem a megtartva a járványügyi rendelkezéseket , akkor  az elhunyt szerettünkért menjünk  vagy otthon értékesen töltsük el az emlékezés perceit és Panachidát imádkozva gyújtsunk gyertyát és imádkozzunk elhunyt szeretteinkért:

PANACHIDA azaz megemlékezés az elhunytakról.

Az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek nevében. Ámen.

Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor keresztvetéssel)

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezóknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

(TROPÁROK, 4. HANGON. Saját dallamon.)

A megdicsőül; igazak lelkeivel, * nyugtasd meg Üdvözítőnk, a te elhunyt szolgádnak(idnak) lelkét, * megőrizvén őket a boldog életben, * mely nálad van emberszerető.

A te nyugalmadban Urunk, * hol minden szenteid megnyugszanak, * elhunyt szolgá(i)dnak lelkét, * Üdvözítőnk, nyugtasd meg!

DICSŐSÉG… Te vagy Isten, ki leszállottál a poklokra, * és a lebilincselteknek kötelékeit feloldozád, * elhunyt szolgá(i)dnak lelkét, * üdvözítőnk nyugtasd meg.

MOST és… Egyetlen tiszta és szeplőtelen Szűz, * ki Istent mag nélkül szüléd, * kérjed őt elhunyt szolgájának(inak) * lelke üdvéért.

Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged hallgass meg minket és könyörülj.

Nép: Uram irgalmazz, 3. (Minden vers után.)

Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának, N-nek lelki nyugalmáért, és minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeinek bocsánatáért.

Hogy az Úr Isten helyezze el lelkét, hol az igazak megnyugosznak.

Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bűneinek bocsánatát Krisztustól, a mi halhatatlan Királyunkból és Istenünktől kérjük.

Nép: Add meg Uram..

Boldog nyugalmat és örök emléket! (3-szor)

Az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek nevében. Ámen.

Szatmárnémeti,2020.10.23.

Id.Pallai Béla parókus

 

Nagyhétre

Húsvéi gyónás 2020This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my blog. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!