Úrnapi készülődés

A Nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia.

Görögkatolikus egyházunk csatlakozik ehhez az ünnepléshez, ezzel is kihangsúlyozza a nyugati egyházzal megélt közösséget. Fontosnak tartja, hogy Szatmáron, az ezen a területen vegyes házasságban élő Krisztushívők lelki igényeit ez úton is kifejezze.

Az Úrnapját 1247-ben ülték meg először Lüttichben. Krisztus annakidején ugyanis látomásban adta tudtul az ágostonrendi lüttichi Szent Juliannának, hogy szeretetének ezt a titkát egyházi ünneppel is dicsőítsék. Az ünneplést IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyházra elrendelte. A liturgikus szövegeket és a szentmise szekvenciáját Aquinói Szent Tamás írta meg. A szentmise végén az Oltáriszentséggel a kézben körmenetben a pap elindul, és négy oltárt érintve körbehordozzák a köztünk élő Eucharisztikus Krisztust.

Egyházközségünk minden hónap első hétfőjén – a hatályban lévő püspöki rendelet értelmében – szentségimádással hódolnak az Eucharisztiának, ugyanakkor minden első vasárnap szentségimádást tartanak.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *