MINISTRÁNSTÁBOR

Közel ötven fős csapat jelentkezett az idén az augusztus közepén megrendezett Görögkatolikus Ministráns Táborba (GKMT 2017), amelyet a Szatmárnémeti Szent Miklós Görögatolikus Parókia hirdetett meg, hogy ez által is lehetőséget nyújtson a gyermekeknek közelebb kerülni Isten oltárához. Elsődleges célként a szervezők elhatároyták, hogy segítséget nyújtanak a keresztény nevelésében és igzekeztek kedvet ébreszteni a papi valamint a szerzetesi hivatáshoz. Amit a gyermekek hittanórán és a templomban megtanultak, azt ebben a táborban gyakorlatban is megerősíthették. Fontos volt az a szempont is, hogy anyagi okok miatt senki se maradjon ki ezért a parókusok/plébánosok bátran küldhettek érdem szerint minden hűséges ministránst, akár hátrányos, anyagi helyzetű gyermekeket is. Fő cél volt az együtt megvalósított hasznos időtöltés is, mely alatt a résztvetvők játszva merültek el a ministrálás fortélyaiba, ugyanakkor a vakációs kikapcsolódás, lelki felüdülés, új barátokkal történő megismerkedés sem maradt el. Mindenki kipróbálhatta vallásismereti tudását, de lehetőség adódott közös kirándulásra, vidám, játékos versenyekre, éneklésre, kézügyességi foglalkozásra, imádságra, vetélkedők, proszforasütés, virágdíszítés, gyertyaöntés s e közben választ kaptak arra, mitől olyan titokzatos az oltár közvetlen közelében lenni. A résztvevők megtalnulták, hogyan készül a az a különleges, áldozati kenyér, amelyből a pap a proszkomídiánál a Szent Liturgiához szükséges kenyér-részeket lándzsával kivágja s előkészíti a misére, miért van a tetején négyszög alakú pecsét, kereszttel és a IC XC NI KA felirattal a közepén, miként kell azt a hagyományoknak megfelelően elkészíteni. Egy másik fogalkozáson megtanulták a ministráns és a liturgikus papi ruhák minden részletét, kézbe vehették azokat, sőt az egyházi személyek liturgikus öltözködését és öltöztetését is gyakorolhattáták. Gyakorlati foglalkozásokon pontosították a templomi szertartásokon szükséges tudnivalókat, mozgásokat, mikor kell csengetni, hogyan kell gyertyákat előkészíteni, kezelni, mikor kell használni, miként kell szépen éneklni, tömjénezni, valamint a szertartások alatti liturgikus mozgásokat. Egy az imádságok, ministránsszabályok és minden fontos tudnivalót összegző ministránskiskönyvet is összeállítottak, amelyben külön helyet kaptak a templomi viselkedés, a sekrestyében és a Szent Liturgián, a ministráns fő feladatai, a templomban és szertartásokon betöltött szerepe és helye, a szolgálatvégzés témája köré csoportosuló fontos tudnivalók, mindeyek a görögkatolikus szertartásait követve. A liturgikus éneklés kapcsán a szent szövegek olvasásának módját, az apostoli szakasz előírás szerinti kikeresését is elsajátították. A tábor nemcsak tanulásról szólt, hanem hozzátartozik a közösségépítés. Ezért a szervezők kirándulással jutalmazták a résztvevőket. A Vaszer-völgyi (Wasser, Vas-ér) erdészeti vasútvonalon, vadregényes tájon zakatoló gőzvasúttal („mocăniţa”) utazhattak. A tábor befejezéseként Nagyboldogasszony napján Nagypeleskére zarándokoltak, ahol bemutathatták ministránstudásukat és a táborban megtanultakat. Itt az általuk készített áldozati kenyérrel mutatták be a papok a legszentebb áldozatot. A Mária-ünnepi Szent Liturgia végén, a tábor résztvevőinek jutalomajándékát Magyar Lóránd parlamenti képvizelő adta át. A tábor fő támogatói a NKA, a Nikolaos Egyesület és a Szent Piroska Nőszövetség voltak.

20170815_092034

20170814_143617

20170815_091657

20170812_110539

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *