A 17. században már helyben lakó görögkatolikusok első fatemplomukat 1778-ban már réginek mondták. Az 1860-as leltár szerint a templom a parókia udvarán állt és temető övezte. Tornyában 3 harang is otthont kapott, oltára kőből volt, Szűz Mária képe díszítette. 1868-ban a kegyúrtól kapott telken kőtemplomot kezdtek építeni. 1883-ban a még nem teljesen kész templomot Boksai Antal szatmári esperes áldotta meg, a külső vakolás és a torony csak 1903-ra lett készen. 1925-ben faragott ikonosztáziont kapott, falait és a hajó faboltozatát festményekkel díszítették. 1936-ban a újravakolták a templomkülsőt, 1990 után teljes felujításon esett át és sekrestyét is építettek hozzá. 2015-ben a templomkülső ismét megújult, a csatornákat is kijavították és kicserélték. A templom Szent György nagyvértanú tiszteletére van szentelve.
Túrterebes